Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.
Galwad agored am Geisiadau

© Marcelo Brodsky
from 1968: the fire of ideas
© Marcelo Brodsky
from 1968: the fire of ideas
1
Ar Gau

Galwad agored am Geisiadau

DIFFUSION 2017 PROSES GYFLWYNO AGORED

DYDDIAD CAU: 14 Chwefror 2017

COST GWNEUD CAIS: £25 (yn cynnwys TAW)

THEMA: ZEITGEIST

Brexit, Trump, globaleiddio, newid hinsoddol, tlodi, anoddefgarwch crefyddol, argyfyngau ymfudwyr a ffoaduriaid, amrywiaeth ddiwylliannol, cenedlaetholdeb, ffiniau, troseddau casineb, boneddigeiddio a rhaniadau cymunedol. Er gwaetha'r cynnydd economaidd-gymdeithasol a thechnolegol a gafwyd, rydym yn byw mewn byd lle mae anghydraddoldeb, rhyfel a chynnwrf gwleidyddol yn rhemp, yn enwedig i'r rheiny sy'n byw dan orthrwm llywodraethau gormesol.

Mae Diffusion yn chwilio am waith gan ffotograffwyr ac artistiaid sy'n cyfleu ysbryd ein hoes, yn tynnu sylw at yr hyn sy'n digwydd, yn cynnig mewnwelediad ac atebion newydd ac yn herio'r status quo. 

Ar Gau