Diffusion - Cardiff International Festival of Photography 2017

Newyddion

 • Upcoming

  Diffusion Symposiwm

 • Project

  Ffotomatic for the People

  Following the project’s success in 2015, Ffotogallery have teamed up with I Loves The ‘Diff once more to relaunch #Ffotomatic for Diffusion: International Festival of Photography from 1-31 May 17.

 • Get Involved

  Galwad am Wirfoddolwyr i’r Ŵyl

  Hoffech chi chwarae rhan yn Diffusion? Rydym yn edrych am bobl frwdfrydig sy’n fodlon rhoi o’u hamser a’u gwybodaeth arbenigol i helpu i gynllunio a darparu’r ŵyl.

 • Get Involved

  Zeitgeist

  Mae Diffusion yn chwilio am waith gan ffotograffwyr ac artistiaid sy'n cyfleu ysbryd ein hoes, yn tynnu sylw at yr hyn sy'n digwydd, yn cynnig mewnwelediad ac atebion newydd ac yn herio'r status quo.

 • Project

  Buzz DIY

  Ar y cyd â Diffusion 2017, bydd Cylchgrawn Buzz yn curadu BUZZ DIY - rhaglen gyfranogol gyffrous yng ngofod creadigol newydd y Tramshed, Caerdydd.

 • Interview

  kennardphillipps

  Mae kennardphillipps yn palu dan wyneb geiriau a delweddau er mwyn arddangos y cysylltiadau rhwng y mwyafrif gorthrymedig a'r élite gwleidyddol, cyfoethog.

 • Project

  Dreamtigers

  Mae Dreamtigers yn dod â ni a Sefydliad Nazar/Gŵyl Ffoto Delhi ynghyd.

 • Upcoming

  Revolution 2017

  Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd Mae dathliad dwyflynyddol Ffotogallery o ffotograffiaeth a chelf gyfoes o safon fyd-eang yn dychwelyd 1-31 Mai.

View more